Lista zmian w programie GoNet CRMAktywne moduły  luty 19, 2024
GoNet CRM 5.114.1.1170 (wersja beta)
nowe funkcje
  • moduł Planów i prowizji został rozbudowany o możliwość monitoringu zdarzeń dotyczących pracy projektowej. Do standardu dodaliśmy możliwość definiowania wskaźników dotyczących projektów, szans sprzedaży oraz etapów projektowych. Nowe (~30) wskaźniki są dostępne dla różnych konfiguracji - wszystkie / otwarte / zamknięte / wygrane / przegrane, sama analiza może obejmować ilości / wartości oraz może dotyczyć poszczególnych operatorów lub wybranych grup pracujących projektowo. Wkaźniki dotyczące projektów oraz szans sprzedaży mogą także brać pod uwagę określoną grupę kontrahentów docelowych

  • dla kolumny "Termin przeglądu" na Rejestrze instalacji dodano pasek postępu wizualizujący okres jaki pozostał do wykonania przeglądu (aby postęp był widoczny należy ustawić wysykość wiersza na rejestrze, na minimum 20px, PPM > Dostosuj układ). Kolorystykę, oraz ilość dni zagrożenia można ustawić w konfiguracji programu - kategoria "Moduł serwisowy - interfejs".

usprawnienia
  • zmodyfikowano działanie funkcji automatycznego zakładania karty kontrahenta na podstawie numeru NIP - teraz uzupełniane jest także pole Skrót nazwy

poprawki
  • usunięto błąd występujący w czasie kopiowania zadań do projektu, występujący przy specyficznych ustawieniach tego procesu

 
styczeń 07, 2024
GoNet CRM 5.114.1.1169 (wersja stabilna)
nowe funkcje
  • GoNet CRM API zostało rozbudowane o możliwość wpółpracy z serwisem Geoapify - dostawcą usług związanych z mapami (m.in. geokodowania). Do systemu wprowadzono parametr "Domyślny dostawca usług geokodowania" pozwalający na określenie domyślnego providera

usprawnienia
  • funkcja "Dodaj etap projektu ..." dostępna w kontekście wiadomości e-mail została rozbudowana - okno dodawania poprzedza dialog wyboru projektu. Sposób prezentacji projektu na liście możemy określić w konfiguracji programu (parametr "Szablon nazwy projektu") domyślnie jest to nazwa projektu. Usprawnienie jest dostępne zarówno z poziomu listy wiadmości e-mail jak i z okna podglądu wiadomości

  • w module pól dodatkowych dla kontrolek typu: pole edycyjne, lista rozwijalna, data, wartość, muticheckbox oraz rekord dodano wizualne wyróżnianie (podświetlenie tła) w przypadku gdy pola są oznaczone znacznikiem wymagalności

  • w oknie edycj