Lista zmian w programie GoNet CRMAktywne moduły  wrzesień 21, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1166 (wersja beta)
usprawnienia
 • do systemu wprowadzono parametr "Zezwalaj na wybór instalacji odbiorcy" po włączeniu którego w oknie dodawania nowego zlecenia serwisowego system pozwoli na wybór instalacji (a więc i urządzeń) w których kontrahent z zadania jest odbiorcą (a nie kontrahentem głównym)

  (GoNet_WWW 0.114.17.1315, GoNetDroid.apk 0.17.6.360)

 • tworząc zadanie lub projekt na podstawie zamówienia do treści kopiowany jest jego link - umożliwiając w ten sposób łatwe przejście do zamówienia źrodłowego

 • w obu kartotekach na zakładkach Sprzedaż oraz Zakup dodano kolumnę "Wyróżnik importu" ułatwiajacą analizę w przypadku importu danych z kilku programów fakturujących

 
wrzesień 01, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1165 (wersja stabilna)
usprawnienia
 • w skrzynce odbiorczej e-mail na liście wiadomości dodano nowe kolumny (Rozpoznany kontrahent - skrót, Rozpoznany kontrahent - nazwa, Rozpoznany nadawca), kolumny są domyślnie niewidoczne

 
sierpień 05, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1164 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • w module pracy projektowej dla pól: treść projektu oraz etapu zaimplementowano obsługę interaktywnych linków. Nowa funkcjonalność dostępna jest w oknie dodawania projektu / etapu, na rejestrach projektów / szans sprzedaży / etapów, w kartotece projektu / kontrahenta oraz na grafiku etapów

usprawnienia
 • na Rejestrze planów i prowizji dodano kolorowanie kolumn Plan, Typ, Operator oraz Grupa - wg korespondującego z daną kolumną koloru. Analogiczną wizualizację zastosowano także dla kolumny Operator - dla zakładki Licznik oraz Podstawa premii

 • API GoNet CRM zostało rozbudowane - teraz tworząc okno nowego zadania w systemie, możemy określić parametry związane z cyklicznością zadania

 • do systemu wprowadzono parametr "Wymagalność pola GSM" - dotyczący okna dodawania / edycji osoby kontaktowej. Funkcjonalność dostępna jest w wersji mobilnej i stacjonarnej systemu

  (GoNet_WWW 0.114.17.1313)

 • do systemu wprowadzono parametr "Kopiowanie prac do zadania - zadania cykliczne" określający czy podczas zakańczania zadania cyklicznego i tworzenia nowego zadania na jego podstawie, do nowego zadania mają być kopiowane zarejestrowane prace

 • na Rejestrze projektów dodano filtr po kodzie pocztowym

 • w module integracji z Microsoft Outlook zmieniono logikę działania dotyczącą przetwarzania wiadomości które zostały już uprzednio zaimportowane do CRM - teraz takie wiadomości nie trafiają do folderu z błędami

 
czerwiec 25, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1163 (wersja archiwalna)
usprawnienia
 • w GoNet CRM API wprowadzono usprawnienia dla programistów - kontekst narzędzi dla Windows oraz Android został roszerzony o informacje takie jak lista podwładnych, lista grup czy domyślna grupa - zalogowanego operatora. Dodano także funkcje ułatwiające korzystanie z nowych zmiennych

  (GoNet_WWW 0.114.17.1312)

 • w oknie dodawania oferty menu kontekstowe do automatycznego wstawiania wartości skojarzonych z produktem / usługą zostało uproszczone (automatycznie ukrywane są puste wartości)

 • w Kartotece kontrahenta na zakladce Kontakty dodano funkcjonalność archiwizacji osób kontaktowych. Dodatkowo na Rejestrze kontaktów oraz w kartotece wprowadzono wyróżnianie wpisów archiwalnych (kursywa, szara czcionka)

 • zmieniono sposób sortowania listy do wyboru etapu projektowego (okna dodawania / edycji, skrzynka odbiorcza poczty e-mail, wiązanie faktur z projektami). W nowej wersji kolejność na liście jest powiązana ze skonfigurowaną formą prezentacji

 • w oknie kalkulacji rabatu dla pozycji oferty dodano podgląd wartosci brutto po rabacie

 • menu kontekstowe do zmiany pól dodatkowych z poziomu rejestru zostało podzielone na zakładki korespondujące z poszczególnymi polami. Nowa funkcja ułatwia odszukanie pola które chcemy zmienić - szczególnie jeśli na rzecz danego obiektu biznesowego zdefiniowano wiele pól (grupowanie jest domyślnie włączone, aby przywrócić poprzednie zachowanie systemu można użyć nowego parametru "Grupuj menu do zmiany pól dodatkowych wg zakładki")

 
maj 26, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1162 (wersja archiwalna)
usprawnienia
 • na Rejestrze korespondencji oraz Rejestrze zadań dodano filtr po etapie projektu. Nowa funkcjonalność pozwala na łatwe dotarcie do zaplanowanych działań oraz zarejestrowanych aktywności prowadzonych w ramach tego samego etapu w różnych projektach

 • do systemu wprowadzono parametr "Format treści zadania tworzonego na podstawie korespondencji" określający strukturę treści zadania jeśli powstaje ono z korespondencji

 • w wersji mobilnej systemu wprowadzono usprawnienie umożliwiające dodanie do widoku listy uniwersalnej wyszukiwarki pozwalającej na przeszukanie wybranej tabeli wg kilku kryteriów jednocześnie (np skrót, nazwa, NIP, miasto ...)

  (GoNet_WWW 0.114.17.1309, GoNetDroid 0.17.6.358.1181)

 
kwiecień 01, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1161 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • do systemu wprowadzono funkcjonalność szablonów tekstowych opartą o zmienne słownikowe. Możliwość wykorzystania predefiniowanych wzorców dostępna jest w oknie tworzenia korespondencji, zadań, wiadomosci wewnętrzych ... a także we wszystkich polach dodatkowych typu opis. System uprawnień został rozbudowany - dodano uprawnienia: "Dostęp do szablonów tekstowych" - decydujące o tym kto może korzystać z nowej funkcjonalnosci, "Dostęp do wszystkich szablonów tekstowych" - pozwalające określić czy dany operator może używać szablonów zdefiniowanych przez innych operatorów oraz "Dodawanie szablonów tekstowych". Wszystkie uprawnienia są domyślnie włączone. Nowa funkcja pozwala znacząco uprościć i przyśpieszyć powtarzalne procesy jakie zachodzą w każdej firmie (powtarzalne treści wysyłanych wiadomości e-mail, szybkie odpowiedzi, szablony zadań do wykonania, dane firmy, procedury itd itp). Edycja wprowadzonych wzorów możliwa jest z poziomu listy zmiennych słownikowych (słownik "Szablony tekstowe")