Lista zmian w programie GoNet CRMAktywne moduły  styczeń 31, 2023
GoNet CRM 5.114.1158 (wersja beta)
usprawnienia
  • w trakcie rejestracji nowego przeglądu z poziomu okna zadania serwisowego program automatycznie podpowiada serwisanta na podstawie zleceniobiorców zadania, a jeśli żaden ze zleceniobiorców nie jest powiązany z serwisantem to wówczas podpowiadany jest domyślny serwisant przypisany do urządzenia

  • w module pracy projektowej dodano parametr ("Ustaw adres projektu z adresu kontrahenta") określający czy przy zakładaniu / edycji projektu jego lokalizacja zostanie być automatycznie określona jako adres kontrahenta głównego

 
styczeń 23, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1157 (wersja stabilna)
nowe funkcje
  • moduł zamówień i ofert został rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą podpowiadanie opisu zamówienia na podstawie jego kategorii. Domyślny opis dla danej kategorii można ustawić z poziomu edycji zmiennych słownikowych. W przypadku braku opisu skojarzonego z kategorią - pod uwagę brana jest wartość parametru "Domyślny opis". Funkcja dostępna jest dla wersji stacjonarnej i mobilnej systemu

  • dla podstawowych obiektów biznesowych w programie dodano wizualne wyróżnianie (na Rejestrach) w postaci koloru przypisanego do pola słownikowego kategoryzującego dany obszar (kontrahentci, zadania, korespondencja, dokumenty, instalacje, urządzenia, projekty, faktury ..)