Lista zmian w programie GoNet CRMAktywne moduły  czerwiec 01, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1163 (wersja beta)
usprawnienia
 • w oknie kalkulacji rabatu dla pozycji oferty dodano podgląd wartosci brutto po rabacie

 • menu kontekstowe do zmiany pól dodatkowych z poziomu rejestru zostało podzielone na zakładki korespondujące z poszczególnymi polami. Nowa funkcja ułatwia odszukanie pola które chcemy zmienić - szczególnie jeśli na rzecz danego obiektu biznesowego zdefiniowano wiele pól (grupowanie jest domyślnie włączone, aby przywrócić poprzednie zachowanie systemu można użyć nowego parametru "Grupuj menu do zmiany pól dodatkowych wg zakładki")

 
maj 26, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1162 (wersja stabilna)
usprawnienia
 • na Rejestrze korespondencji oraz Rejestrze zadań dodano filtr po etapie projektu. Nowa funkcjonalność pozwala na łatwe dotarcie do zaplanowanych działań oraz zarejestrowanych aktywności prowadzonych w ramach tego samego etapu w różnych projektach

 • do systemu wprowadzono parametr "Format treści zadania tworzonego na podstawie korespondencji" określający strukturę treści zadania jeśli powstaje ono z korespondencji

 • w wersji mobilnej systemu wprowadzono usprawnienie umożliwiające dodanie do widoku listy uniwersalnej wyszukiwarki pozwalającej na przeszukanie wybranej tabeli wg kilku kryteriów jednocześnie (np skrót, nazwa, NIP, miasto ...)

  (GoNet_WWW 0.114.17.1309, GoNetDroid 0.17.6.358.1181)

 
kwiecień 01, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1161 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • do systemu wprowadzono funkcjonalność szablonów tekstowych opartą o zmienne słownikowe. Możliwość wykorzystania predefiniowanych wzorców dostępna jest w oknie tworzenia korespondencji, zadań, wiadomosci wewnętrzych ... a także we wszystkich polach dodatkowych typu opis. System uprawnień został rozbudowany - dodano uprawnienia: "Dostęp do szablonów tekstowych" - decydujące o tym kto może korzystać z nowej funkcjonalnosci, "Dostęp do wszystkich szablonów tekstowych" - pozwalające określić czy dany operator może używać szablonów zdefiniowanych przez innych operatorów oraz "Dodawanie szablonów tekstowych". Wszystkie uprawnienia są domyślnie włączone. Nowa funkcja pozwala znacząco uprościć i przyśpieszyć powtarzalne procesy jakie zachodzą w każdej firmie (powtarzalne treści wysyłanych wiadomości e-mail, szybkie odpowiedzi, szablony zadań do wykonania, dane firmy, procedury itd itp). Edycja wprowadzonych wzorów możliwa jest z poziomu listy zmiennych słownikowych (słownik "Szablony tekstowe")

usprawnienia
 • rozbudowano możliwości API GoNet CRM dotyczące generowania map - dodając warstwę (AddLayer) możemy okreslić czy ma ona być domyślnie widoczna czy nie

 • w module pracy projektowej rozbudowano możliwość konfiguracji mechanizmu automatycznego przypisywania wiadomości e-mail do projektu na podstawie numeru zawartego w temacie. W nowej wersji wiadomość może zostać automatycznie przypisana do projektu, jeśli w temacie wystąpi numer projektu - bez żadnych ograniczników

 • we wszystkich obiektach biznesowych modułu serwisowego (instalacje, miejsca instalacji, urządzenia, przeglady) duże pola opisowe zostaly zaaktualizowane - dodano do nich obslugę linków, sprawdzania pisowni, szablonów ... Zmiany zostały wprowadzone też w rejestrach modułu, oraz w Kartotece kontrahenta

 
marzec 11, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1160 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • na Rejestrze towarów dodano zakładkę z informacją o towarach powiązanych z wybraną kartoteką. Dodatkowo wprowadzono możliwość zapamiętania rozmiaru / układu panelu ze szczegółami oraz aktywnej zakładki [Shift + ]

usprawnienia
 • w karcie towaru na zakładce Powiązane dodano kolumny z wartością danej pozycji - wyliczane jako ilość powiązana przemnożona przez cenę towaru

 • w oknie prezentującym konflikt w procesie replikacji - dla pól dodatkowych dodano opisy ustawione w konfiguracji systemu

 • dla pól dodatkowych typu lista słownikowa dodano możliwość edycji wybranej zmiennej bezpośrednio z poziomu okna (dodawania / poprawy) danego obiektu biznesowego - tryb edycji uruchamiany jest skrótem klawiaturowym Ctrl + Insert

 • grupowa zmiana wartości pól dodatkowych z poziomu rejestru powoduje zapis tej operacji w historii modyfikacji rekordu

 
marzec 02, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1159 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • dla kolumny "Termin przeglądu" na Rejestrze urządzeń, w Kartotece kontrahenta oraz w oknie podgladu Instalacji dodano pasek postępu wizualizujący okres jaki pozostał do wykonania przeglądu (aby postęp był widoczny należy ustawić wysykość wiersza na rejestrze, na minimum 20px, PPM > Dostosuj układ)