Lista zmian w programie GoNet CRMAktywne moduły  czerwiec 17, 2022
GoNet CRM 5.114.1.1142 (wersja stabilna)
nowe funkcje
 • w wersji mobilnej systemu dodano możliwość określenia nazwy generowanego pliku pdf - dotyczy to wszystkich standardowych wydruków i raportów, jak i narzędzi dedykowanych do generowania protokołów (serwisowych, instalacyjnych, odbioru itd). Dzięki tej zmianie - nazwa pliku dołączanego do wiadomości e-mail może zawierać np numer zlecenia serwisowego, lub dane klienta / zadania / urządzenia ... co w przyszłości ułatwia lokalizację wysłanego dokumentu

  (GoNet_WWW 0.114.17.1282)

 • rozbudowano model uprawnień dotyczący korespondencji w systemie. Do systemu wprowadzono uprawnienia "Dostęp do korespondencji podwładnych" (osobne dla rejestrów i kartotek) pozwalające na precyzyjne dostosowanie spektrum danych do jakich ma dostęp wybrany operator. Nowe uprawnienia można przydzielać na poziomie operatora lub grupy i są uwzględniane zarówno w wersji na komputer jak i urządzenia mobilne

 • w wersji mobilnej systemu dodano obsługę wyliczanych pól dodatkowych, wizualizowanych w postaci predefiniowanego koloru lub postępu. Nowa funkcjonalność pozwala na bardzo elastyczną konfigurację wyglądu list oraz okien edycji danych podstawowych obiektów biznesowych

  (GoNet_WWW 0.114.17.1280)

usprawnienia
 • moduł rejestracji zdarzeń systemowych został rozbudowany o logowanie operacji (dodanie / usunięcie) dotyczących pól dodatkowych

 • w oknie dodawania urządzenia wprowadzono wymagalność pola Typ

 • API systemu GoNet CRM zostało rozbudowane o możliwość wywołania okna realizacji częściowej zamówienia. System pozwala zarówno na otwarcie okna w trybie klasycznym (interfejs MDI) jak i w trybie modalnym - pozwalajac w ten sposób przechwycić wprowadzone do programu dane

 • model uprawnień modułu zamówień został rozbudowany o dwa nowe uprawnienia - Dostęp do Rejestru zamówień oraz Dostęp do szczegółowego rejestru zamówień. Nowe prawa dostępu pozwalają na precyzyjne określenie zakresu widoczności danych przygotowywanych ofert i zamówień w systemie

 • w oknie głównym aplikacji na pasku statusu dodano przycisk umożliwiający przełączenie aplikacji w tryb cichy

 • przy wprowadzaniu korespondencji z poziomu Rejestru faktur jako temat automatycznie ustawia się numer faktury

 • w oknie logowania dodano wyskakujące powiadomienie dotyczące udostępnienia nowej aktualizacji aplikacji

 
czerwiec 09, 2022
GoNet CRM 5.114.1.1141 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • rozbudowano model uprawnień modułu analizy płatności. Do systemu wprowadzono nowe prawa pozwalające na bardzo precyzyjną parametryzację dostępu operatora do danych importowanych z systemu fakturującego. Wśród nowości znalazły się między innymi - możliwość wglądu w dokumenty handlowe swoich podwładnych, podział na dokumenty wg prowadzących płatnika i odbiorczy czy dostęp do danych sprzedażowych powiązanych z konkretnym projektem lub etapem projektu. Ponadto filtrowanie na rejestrach faktur (faktury, pozycje faktur, wpłaty) zostało poszerzone o filtr "Powiązane" pozwalajacy zdecydować czy chcemy przeglądać tylko dokumenty wybranego użytkownika czy też także te które są z nim pośrednio powiązane. Domyślną wartość filtru można ustawić w konfiguracji systemu

 • uprawnienia dostępu do danych kontrahentów zostały rozszerzone o nowy poziom - dodano uprawnienie "Dostęp do kontrahentów podwładnych". Dzięki temu możliwe jest teraz tworzenie wielopoziomowych struktur dostępu do danych bez konieczności nadawania uprawnienia dostępu do wszystkich kontrahentów

usprawnienia
 • w oknie podglądu danych etapu dodano możliwość generowania wydruków oraz uruchamiania narzędzi powiązanych z listą etapów projektu

 
maj 22, 2022
GoNet CRM 5.114.1.1140 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • moduł analizy płatności został rozbudowany o możliwość definiowania (wyliczanych) pól dodatkowych do dokumentów sprzedaży. Nowa funkcja pozwala na umieszczenie dowolnych informacji bezpośrednio przy dokumentach na rejestrach faktur. Dzięki temu rozwiązaniu w bardzo prosty sposób można usprawnić wiele procesów dotyczących sprzedaży takich jak wysyłka dokumentów, udostępnianie faktur, windykacja należności ... Dodatkowe kolumny widoczne są na Rejestrze Faktur oraz w Kartotece kontrahenta / projektu. Dostęp do poszczególnych informacji może być precyzowany poprzez wygodny mechanizm uprawnień użytkownika: